Zľava

Všetkým novým klientom ponúkame zľavu 30% na prvú zákazku, pretože pre Vás sú naše služby investičnou neznámou a pre nás prioritou dokázať Vám, že s nami do svojich projektov investujete správne. A keďže veríme, že sa pridáte k početnej skupine spokojných klientov, ktorí sa k nám radi vracajú, tak pre stálych zákazníkov sme vytvorili vernostný zľavový program (za každých minútých 500€ vo vizualizačnom štúdiu ponúkame +1% zľavy na každú ďalšiu zákazku. Alebo rovnako +1% za každých minutých 1000€ v našom architektonickom ateliéri. A to až do celkovej možnej permanentnej zľavy 25%).